Преслав Борисов - Член на Европейския парламент

Европейски парламент

Европейският парламент е единствената институция, чиито членове се избират пряко от европейските граждани. ЕП участва в създаването на законите и осъществява демократичен надзор върху другите институции на Европейския съюз. Парламентът представлява гражданите и защитава техните интереси. Дейностите на ЕП обхващат широк спектър от въпроси, като много от тях засягат пряко живота на гражданите на ЕС- правата на пътниците, регулиране на използването на вредни химикали, защита на потребителите на мобилни услуги и др.