Преслав Борисов - Член на Европейския парламент

Делегация за връзки с Израел

Създадена след първите преки избори за Европейски парламент през 1979 г., Делегацията за връзки с Израел е една от най-отдавна съществуващите парламентарни делегации. Основните правомощия на делегацията са да поддържа и развива връзките на Европейския парламент с израелския Кнесет. За целта делегацията провежда работни срещи и изслушвания, като в зависимост от събитията в региона делегацията може да заседава съвместно с други компетентни парламентарни комисии или делегации. 

Евродепутатът Преслав Борисов е един от 21 пълноправни членове на делегацията и е единственият българин сред тях.

За сайта на делегацията кликнете тук.