Преслав Борисов - Член на Европейския парламент

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

Делегацията е създадена на 1 декември 1997 г., въз основа на споразумение за партньорство и сътрудничество (СПС) между ЕС и Русия и оттогава служи като стабилна платформа за развитието на политическото и икономическото сътрудничество, и за продължаване на диалога между двете парламентарни институции.

Комитетът за парламентарно сътрудничество се състои от равен брой членове на Европейския парламент и на двете камари на Народното събрание на Руската федерация, Държавната дума и Съвета на федерацията. Той заседава веднъж или два пъти в годината на едно от работните места на Европейския парламент, и има редовни срещи на работни групи на различни места в Руската федерация. 

Неговата основна дейност е да следва и обсъжда постигането на целите, заложени в Споразумението за партньорство и сътрудничество, служейки като форум за диалог и дебати по въпроси от взаимен интерес. 

За сайта на делегацията кликнете тук.