Преслав Борисов - Член на Европейския парламент

Вътрешен пазар и защита на потребителите IMCO

Комисията отговаря за координацията на националното законодателство на европейско ниво в областта на вътрешния пазар и на митническия съюз. Главните й цели са насочени към установяване и премахване на потенциалните пречки за функционирането на вътрешния пазар, както и насърчаването и защитата на икономическите интереси на потребителите, с изключение на въпросите, свързани с общественото здраве и безопасността на храните, в контекста на изграждането на вътрешния пазар.

Работата на комисията обхваща свободното движение на стоки, включително хармонизацията на технически стандарти; свободата на установяване; свободното предоставяне на услуги, с изключение на финансовия и пощенския сектор. 

За сайта на комисията кликнете тук.

Новини

Преслав Борисов: Нови европейски стандарти за тютюневите изделия

Преслав Борисов: Нови европейски стандарти за тютюневите изделия

Днес на 26-ти февруари Европейският парламент прие дългообсъжданата Директива за тютюневите изделия. Дебатите продължиха месеци наред и бяха много оживени и спорни, но най накрая Парламентът успя да излезе с конкретна позиция. Според нея, се предвиждат следните мерки:

още

Преслав Борисов: Повече спасени животи от ПТП благодарение на технологията „eCall”

Преслав Борисов: Повече спасени животи от ПТП благодарение на технологията  „eCall”

Днес, на 26-ти февруари 2014 Европейският Парламент гласува доклада за животоспасяващата система eCall за автомобилите, според който, устройства за спешно повикване, които автоматично ще предупреждават спасителните служби за автомобилни катастрофи, трябва да бъдат монтирани на всички нови модели леки и лекотоварни превозни средства след октомври 2015г.

още

Преслав Борисов: поставихме основите на общоевропейски пазар за разплащателни операции

Преслав Борисов: поставихме основите на общоевропейски пазар за разплащателни операции

Днес, на 11-ти февруари, членовете на Комисията по Вътрешен пазар и защита на потребителите приеха доклад относно обменните такси за транзакции извършени с платежни карти.

Преслав Борисов, евродепутат от ГЕРБ, докладчик за Групата на ЕНП заяви след гласуването: "Доволен съм от постигнатия резултат, базиран на добри компромиси с колегите, като чрез идеите залегнали в доклада се поставят основите на общоевропейски пазар за разплащателни операции."

още
виж всички

Бюлетини