Преслав Борисов - Член на Европейския парламент

Транспорт и туризъм TRAN

Ключовото значение на транспорта за интеграционния процес е подчертано от държавите-членки още при подписването на Договорите от Рим, в рамките на които общата транспортна политика е регламентирана в отделен раздел.Първоначално приоритетите на общата транспортна политика са насочени към отварянето на транспортните пазари и изграждането на общ транспортен пазар.Днес тези цели до голяма степен са постигнати, но хармонизирането на националните правни и административни разпоредби, включително на техническите, социалните и данъчните рамкови условия с цел създаването на условия за лоялна конкуренция за и между отделните видове транспорт продължава да е акцент в работата на комисията по транспорт и туризъм. 

В нейните правомощия попадат развитието на обща политика за железопътния, автомобилния, вътрешния речен, морския и въздушния транспорт, по-специално въпроси свързани с изработването на приложимите общи правила за транспорт в рамките на Европейския съюз, изграждането и развитието на трансевропейски транспортни мрежи, предоставянето на транспортни и пощенски услуги и сигурността на транспорта. 

С влизането на сила на Лисабонския договор към тези компетенции беше прибавена и европейската политика в областта на туризма, където Европейският съюз има подпомагащи националните политики функции. 

Евродепутатът Преслав Борисов е заместник-член на комисията и е единственият българин в нейния състав.

За сайта на комисията кликнете тук.

Новини

Преслав Борисов: Новият регламент за статистиката в железопътния транспорт ще ни позволи да следим по-добре развитието на железопътния сектор

Преслав Борисов: Новият регламент за статистиката в железопътния транспорт ще ни позволи да следим по-добре развитието на железопътния сектор

Европейският парламент прие днес с голямо мнозинство доклад за статистиката в железопътния транспорт, който трябва да гарантира наличието на подробни и навременни данни за товарите, пътниците и произшествията и ще намали административната тежест за държавите-членки и респондентите.

още

Преслав Борисов: Железопътният транспорт е от съществено значение за развитието на устойчива транспортна система

Преслав Борисов: Железопътният транспорт е от съществено значение за развитието на устойчива транспортна система

Европейският парламент прие на своето пленарно заседание днес пакет от мерки в областта на железопътния транспорт, които ще подобрят конкурентоспособността на сектора и ще повишат качеството на предлаганите пътнически услуги. Състоящият се от шест законодателни акта пакет предвижда отварянето на вътрешните пазари за конкуренция, по-ясно разделяне между транспортните оператори и управителите на инфраструктура и премахване на съществуващите административни и технически бариери чрез засилване на ролята на Европейската железопътна агенция при сертифицирането на подвижния състав.

още

Преслав Борисов: Новият регламент за правата на пътниците във въздушния транспорт отговаря на очакванията за повече правна сигурност

Преслав Борисов: Новият регламент за правата на пътниците във въздушния транспорт отговаря на очакванията за повече правна сигурност

Европейският парламент в Страсбург днес гласува на първо четене нови правила, чиято цел е да определят по-ясно правата на пътниците във въздушния транспорт и условията, при които въздушните превозвачи са задължени да им предоставят обезщетение, помощ и информация. Новият регламент ще актуализира действащото в момента законодателство, което според досегашния опит не се прилага еднакво във всички държави-членки и създава правна несигурност и объркване, както сред пътниците, така и сред компаниите в авиационния сектор. 

още
виж всички

Бюлетини