Преслав Борисов - Член на Европейския парламент

Наранявания и бърза помощ при ПТП

Повишаване на осведомеността относно сънливостта на волана

Сънливостта и други проблеми свързани със съня са причина за около 20% от пътнотранспортните произшествия. Недостигът на сън в значителна степен влияе върху реактивността на шофьорите и увеличава риска от злополуки на пътя. Статистиките сочат, че най-вече младите и професионалните шофьори са засегнати от този проблем. Това може да се обясни с редица фактори. Младите шофьори често надценяват способността си да останат будни и недостигът на сън предизвиква у тях еуфория, която в комбинация със социалния натиск от страна на връстници може да доведе до фатални резултати. Професионалните шофьори са изложени на висок риск от сънливост зад волана от една страна заради големите разстояния, които изминават и от друга страна поради факта, че по-често от останалите водачи те шофират през тъмната част на денонощието. Произшествията с участието на шофьори на камиони и автобуси два пъти по-често от останалите пътни инциденти завършват с летален изход. Те също така водят до огромни икономически загуби и са водещата причина за свързаните с работата смъртни случаи в развитите страни. Кампанията за пътна безопасност ще има за цел да повиши осведомеността чрез обучение на млади шофьори за рисковете на шофирането в сънливо състояние, както и да стимулира дискусията в професионалните среди.

Подобряване на оказването на първа помощ при произшествия

Помощта получена през първия час след сблъсъка е от основно значение за намаляване на риска от тежки последствия. Съкращаването на времето между сблъсъка и пристигането на спешна помощ, както и наличието на важна медицинска информация, може драстично да намали броят на смъртните случаи. Между 60-80 души годишно загиват в България при ПТП поради липса на животоспасяваща медицинска информация. Поради тази причина проучването на възможностите за подобряване на скоростта и координацията на интервенция, както и въвеждането на нови иновативни продукти като Спешно Здравно Досие (ehelp.bg) ще са основна цел на действията в тази посока. Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България поставя за цел намаляване с 20% на броя на тежко ранените при ПТП до 2020 г. Европейската комисия разработва стратегия, която включва приемането на общо определение за тежките наранявания при пътнотранспортни произшествия, за да се подобри съпоставимостта на данните за целия ЕС. Стратегията предвижда също така от 2014 г. за пръв път за отчитането да се използват методи за събиране на съпоставими данни за целия ЕС и новото определение. Действията в тази насока ще целят насърчаването на прилагането на стратегията за тежките наранявания, както и организирането на съвместни действия между спасителни екипи от България и Румъния.