Преслав Борисов - Член на Европейския парламент

Сътрудничество на европейско, национално и местно ниво

Кампанията цели да се стимулира активния диалог между експертите, отговорните за политиката за пътна безопасност лица на регионално и местно равнище и гражданското общество. Приоритетно ще се съсредоточи в следните две области: 

Ефективността на обучението по безопасност на пътното движение в училищата

Обучението в училищата трябва да бъде основен аспект в публичния дебат за безопасността на пътното движение. Тъй като ефективното обучение е мултидисциплинарна задача и компетенциите са разпръснати, а често липсват и трайни механизми за сътрудничество, целта на инициативите предприети в тази посока ще бъде да създаде платформа, която да обедини различните изпълнителни и контролни органи заедно с останалите заинтересовани страни в широкия контекст на публичните политики за подобряване на пътната безопасност. 

Мерки за безопасен и устойчив градски транспорт

Като част от прехода към по-устойчива транспортна система местните власти в държавите-членки на ЕС все повече насърчават използването на по-малки и по-леки превозни средства като велосипеди и мотопеди. Тяхната по-широка употреба може да допринесе в голяма степен за намаляване на емисиите на парникови газове, замърсяването на въздуха и нивата на шум в населените места, но налага същевременно обръщането на по-голямо внимание на проблемите на пътната безопасност. В рамките на кампанията ще се проведат информационни събития, които ще запознаят широката общественост с потенциала на двуколесните превозни средства за подобряване на градската среда и дискусии с участието на местните власти и различни неправителствени организации за мерките необходими за подобряването на тяхната безопасност.