Преслав Борисов - Член на Европейския парламент

Уязвими участници в пътното движение

Деца

Децата са особено уязвими в градските райони. Те често не осъзнават опасностите, които крие пътната среда и нямат подходящите умения, за да участват безопасно в пътното движение. В рамките на кампанията ще бъдат проведени поредица от обучения на деца и ученици за безопасност на движението по пътищата, които ще ги запознаят с правилата за движение на пешеходци и велосипедисти и ще им предадат основни практически умения. Ще се проведат и видео лекции, демонстрации на детски седалки и обезопасителни средства при колоездене.

 


Мотоциклетисти и велосипедисти

Статистическите данни за произшествия с мотоциклетисти и други водачи на двуколесни превозни средства са особено тревожни. Около 15% от смъртните случаи при пътни произшествия са мотоциклетисти, а други 10% от загиналите по пътищата са велосипедисти и мотопедисти. Произшествията с представители на тази група могат да се дължат както на неподходяща пътна инфраструктура, така и на мотивационни фактори. За намаляване на конфликтите и инцидентите на пътя от ключово значение са не само внимателното планиране, но и образователните кампании. Събитията, ориентирани към тази целева аудитория, ще имат за цел да стимулират употребата на защитна екипировка и възприемането на по-безопасно поведение на пътя и ще включват провеждането на анкета сред тези участници.

  

 


Млади шофьори

25% от всички ПТП са предизвикани  от  млади водачи. Младите начинаещи водачи са една от най-рисковите групи участници в пътното движение. Липсата на опит е една от причините процентът на смъртни случаи при тях да е много по-висок от този при шофьорите с по-дълъг стаж зад волана. В рамките на кампанията ще се проведат информационни събития с превантивен характер. Те ще имат за цел да предотвратят рисково поведение на пътя, като научат начинаещите водачи как да разпознават и избягват опасностите на пътя и ги запознаят по-отблизо със случаи на тежки пътни произшествия и техните последици.