Преслав Борисов - Член на Европейския парламент

Послание и предмет на кампанията

Пътната безопасност е споделена отговорност - всички трябва да допринасят за подобряването й като се държат отговорно на пътя и проявяват уважение един към друг. Равнопоставеността на участниците в движението по пътищата изисква целенасочени усилия за подобряване на безопасността на по-уязвимите сред тях.

Съгласно европейските насоки за политиката в областта на пътната безопасност и в контекста на Националната стратегия за подобряване безопасността по пътищата на Република България през периода 2011—2020 година действията в рамките на кампанията ще се съсредоточат в три приоритетни оси:

  • Подобряване на безопасността на уязвимите участници в пътното движение 
  • Намаляване на нараняванията и подобряване оказването на бърза помощ при пътни произшествия 
  • Сътрудничество с европейски, национални и местни власти с цел подобряване на законодателната и регулаторна рамка