Преслав Борисов - Член на Европейския парламент

Преслав Борисов: Повече конкурентноспособност за европейската автомобилна индустрия

Преслав Борисов: Повече конкурентноспособност за европейската автомобилна индустрия

На 10-ти декември членовете на Европейския Парламент приеха с голямо мнозинство Резолюция с план за действие за развитието на автомобилната индустрия в Европа до 2020-та година.

Евродепутат Преслав Борисов (ЕНП ГЕРБ), който беше докладчик по темата за Групата на ЕНП в Комисията по Вътрешен пазар и защита на потребителите коментира преди гласуването: "Автомобилната промишленост е най-голямата индустрия на Европа и в своята цялост е от стратегическо значение за европейската икономика, осигурявайки близо 12 млн. преки и косвени работни места. 

Имайки предвид, че в момента този сектор е изправен пред сериозни проблеми свързани със стагнация на търсенето на нашите пазари и увеличаваща се конкуренция от външни страни с бързо развиваща се икономика, ние трябва да определим политическата насока за нейното устойчиво развитие. И още повече, имайки предвид фактори като постепенната промяна в използването на енергийни източници и преминаването към дигитализация на компонентите и функциите, необходимо е цялостно преосмисляне на нашия подход към мобилността през 21-ви век.

Считам че, Резолюцията, която ще гласуваме отразява реалистични цели, изпълнението на които ще доведе до добавена стойност за европейската автомобилна индустрия. В текста са заложени насоки като повишаване на конкурентноспособността, инвестиране в научни изследвания и нови технологии, квалификация на човешките ресурси и други. Радвам се, че Резолюцията е достатъчно широко обхватна и търси решения на проблеми от разнородно естество, като преструктурирането, свръх капацитета, по-лесен достъп на малки и средни предприятия до капиталови пазари и други."НОВИНИ

Евродепутатът от ПП ГРЕБ и ЕНП Преслав Борисов организира „Байк Тунинг Ревю”
Евродепутатът от ПП ГРЕБ и ЕНП Преслав Борисов организира „Байк Тунинг Ревю”

« Предприемачеството е стълб за икономическо развитие особено в малките населени места»
« Предприемачеството е стълб за икономическо развитие особено в малките населени места»

Победителите от конкурса за есе на посещение в Брюксел
Победителите от конкурса за есе на посещение в Брюксел

виж всички

ВИДЕО

Преслав Борисов - интервю за Добруджа ТВ