Преслав Борисов - Член на Европейския парламент

Преслав Борисов: Основна банкова сметка за всеки

Преслав Борисов: Основна банкова сметка за всеки

Днес, на 12-ти декември Европейският Парламент гласува на първо четене Директивата относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции. 

В текста се гласи, че всеки, който пребивава законно в Европейския съюз, трябва да има право да открие основна разплащателна сметка и това право не следва да бъде отказвано въз основа на националност или място на пребиваване.

Евродепутат Преслав Борисов (ГЕРБ), който е докладчик по темата от Групата на ЕНП в Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите заяви: "Тази Директива е от изключително значение за постигането на цялостен вътрешен пазар на финансовите услуги. С премахването на границите в Европейския съюз, мобилността на европейските граждани се увеличи значително и те имат нужда от адаптирани финансови инструменти, които да им позволят да се възползват максимално от тази мобилност." 

На днешното гласуване Европейският Парламент се произнесе в полза на това, всички доставчици на платежни услуги да бъдат задължени да предлагат основни разплащателни сметки, с някои изключения, които ще се решат от страните членки на ЕС, на базата на обективни основания. Тези сметки могат да бъдат открити от всеки законно пребиваващ в ЕС, при условие че има реална връзка с държавата членка. "Лично аз съм разочарован от резултата от гласуването относно реалната връзка с държавата членка, тъй като считам, че е важно не само за студентите и мобилните работници да имат достъп до банкова сметка, но и за всеки потребител, който иска да се възползва от по-привлекателни оферти предлагани в друга страна членка. Това също така би дало стимул на банките да бъдат по-конкурентноспособни по отношение на предлаганите услуги. " 

Друга основна точка от текста гласи, че който открива собствена разплащателна сметка, трябва да бъде информиран за структурата на таксите и да може да сравни предложенията за различните сметки. Тази информация трябва да бъде ясна и стандартизирана в целия ЕС. "Напълно подкрепям тази идея, тъй като това ще намали риска клиентите да бъдат подведени и ще им помогне да направят своя информиран избор. Радвам се, че в текста също така намери място и една от идеите, които лично предложих, а именно за всяка една услуга да се използва само един термин", коментира Преслав Борисов.НОВИНИ

Евродепутатът от ПП ГРЕБ и ЕНП Преслав Борисов организира „Байк Тунинг Ревю”
Евродепутатът от ПП ГРЕБ и ЕНП Преслав Борисов организира „Байк Тунинг Ревю”

« Предприемачеството е стълб за икономическо развитие особено в малките населени места»
« Предприемачеството е стълб за икономическо развитие особено в малките населени места»

Победителите от конкурса за есе на посещение в Брюксел
Победителите от конкурса за есе на посещение в Брюксел

виж всички

ВИДЕО

Преслав Борисов - интервю за Добруджа ТВ