Преслав Борисов - Член на Европейския парламент

Преслав Борисов: определихме насоките за по-нататъшното прилагане на Директивата за нелоялните търговски практики

Преслав Борисов: определихме насоките за по-нататъшното прилагане на Директивата за нелоялните търговски практики

На 17-ти декември Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите прие резолюция относно прилагането на Директивата за нелоялните търговски практики. Евродепутатът Преслав Борисов (ГЕРБ), който е докладчик от групата на ЕНП заяви: "На базата на консултация в страните членки и доклад, изготвени от Европейската Комисия определихме основните насоки за по-нататъшни действия. Доволен съм от гласуваната позиция, тъй като тя отразява един разумен и балансиран подход."

Беше прието, че няма нужда текста да бъде ревизиран, тъй като мерките заложени в него са достатъчно добри. Евродепутатите заложиха на по-правилно прилагане на Директивата. За целта, те призоваха Комисията да преразгледа до 2014-та година придружаващия обяснителен документ с насоки за прилагане. "Тъй като след проведената консултация стана ясно, че този документ e от голяма полза и значително улеснява органите по правоприлагане в различните страни членки, счетохме, че той периодично трябва да се обновява и актуализира, допълни още Преслав Борисов."

Евродепутатите също така взеха решение, че за момента Директивата няма нужда да бъде разширявана към нелоялните практики между търговци. Относно ефекта на пълна хармонизация, те припомниха на страните членки, че от 12-ти юни 2013-та година вече не могат да прилагат по-стриктно национално законодателство и ги призоваха да се съобразят с текста на Директивата във възможно най-кратки срокове. "Запазихме единствено изключението за финансовия сектор и сектора свързан с недвижимите имоти, тъй като те са изключително комплексни и застрашени от висок риск от злоупотреби.

Гласуването на доклада в пленарна зала е предвидено за февруари месец 2014-та година.НОВИНИ

Евродепутатът от ПП ГРЕБ и ЕНП Преслав Борисов организира „Байк Тунинг Ревю”
Евродепутатът от ПП ГРЕБ и ЕНП Преслав Борисов организира „Байк Тунинг Ревю”

« Предприемачеството е стълб за икономическо развитие особено в малките населени места»
« Предприемачеството е стълб за икономическо развитие особено в малките населени места»

Победителите от конкурса за есе на посещение в Брюксел
Победителите от конкурса за есе на посещение в Брюксел

виж всички

ВИДЕО

Преслав Борисов - интервю за Добруджа ТВ