Преслав Борисов - Член на Европейския парламент

Преслав Борисов: трябва ни балансиран подход при определяне на обменните такси при операции извършвани с карти

Преслав Борисов: трябва ни балансиран подход при определяне на обменните такси при операции извършвани с карти

На 23-ти януари членовете на Комисията по вътрешен пазар обсъдиха внесените поправки по доклада относно обменните такси за платежни операции извършени с карти.

Евродепутатът Преслав Борисов (ГЕРБ) е докладчик от Групата на ЕНП. Целта на законодателното предложение е да се създадат ясни правила и тавани при определянето на таксите, които се заплащат при транзакции с банкови карти.

В момента тези такси са колективно договорени между доставчиците на платежни услуги по издаване и доставчиците на платежни услуги по приемане, които са част от дадена картова система. Докладът включва и други мерки, които гарантират повече прозрачност за търговците и потребителите, като им се предоставя ясна информация относно разходите, свързани с разплащане с карта както и възможност да вземат по-информирано решение относно разплащателните инструменти.

По време на обсъждането Преслав Борисов коментира: "изхождайки от направените поправки мога да коментирам, че мненията ни са сходни по много въпроси и ще успеем да стигнем до добри компромиси. Въпреки това позициите ни по основна точка от доклада се разминават, а това са именно таваните за таксите извършвани с карти на национално ниво."

Европейската Комисия предлага тези тавани да се равняват на 0,2% от транзакциите извършвани с дебитни карти и 0,3% за тези с кредитни карти, като това започва да се прилага две години след влизането на Регламента в сила. "Развитието на пазарите за разплащане с карта е различно в страните членки и моето опасение е, че ако имаме фиксирани тавани в страни, където тази практика не е толкова разпространена, рискуваме да предизвикаме увеличаване на таксите за друга услуга, като например издаването на банкови карти. Затова ще защитавам моето предложение за средно определени тавани на базата на броя на транзакциите в държавата членка. Според мен това е подход, който е по-балансиран и отразява реалността в различните пазари ", заключи евродепутатът.НОВИНИ

Евродепутатът от ПП ГРЕБ и ЕНП Преслав Борисов организира „Байк Тунинг Ревю”
Евродепутатът от ПП ГРЕБ и ЕНП Преслав Борисов организира „Байк Тунинг Ревю”

« Предприемачеството е стълб за икономическо развитие особено в малките населени места»
« Предприемачеството е стълб за икономическо развитие особено в малките населени места»

Победителите от конкурса за есе на посещение в Брюксел
Победителите от конкурса за есе на посещение в Брюксел

виж всички

ВИДЕО

Преслав Борисов - интервю за Добруджа ТВ