Преслав Борисов - Член на Европейския парламент

Преслав Борисов: поставихме основите на общоевропейски пазар за разплащателни операции

Преслав Борисов: поставихме основите на общоевропейски пазар за разплащателни операции

Днес, на 11-ти февруари, членовете на Комисията по Вътрешен пазар и защита на потребителите приеха доклад относно обменните такси за транзакции извършени с платежни карти.

Преслав Борисов, евродепутат от ГЕРБ, докладчик за Групата на ЕНП заяви след гласуването: "Доволен съм от постигнатия резултат, базиран на добри компромиси с колегите, като чрез идеите залегнали в доклада се поставят основите на общоевропейски пазар за разплащателни операции."

Обменните такси се включват в разходите на търговците на дребно за получаване на картови плащания и накрая се заплащат от потребителите чрез по-високи цени. Те са невидими за потребителите. В момента в който размерът на обменните такси за потребителските карти бъде ограничен, това ще ограничи и разходите на търговците и съответно на потребителите. "Чрез приетия днес доклад, ние определихме ясни правила относно тавана на обменните такси, които се начисляват при плащане с карти, като за дебитни карти таванът ще е 0,2% от стойността на транзакцията и 0,3% за кредитни карти. " Тези тавани ще се прилагат на национално и трансгранично ниво една година след влизането на Регламента в сила. Това би дало правна сигурност и яснота както за търговците, така и за потребителите. "

"По време на преговорите разисквахме възможността да се определи минимална такса за микротранзакциите, тоест плащане на малки с суми с карта, за да могат те да бъдат оправдани за търговците. За съжаление не успяхме да достигнем до компромис и се надявам този въпрос, който за мен не е маловажен, да бъде решен във водещата Комисия по икономически и парични въпроси. "

"Радвам се, че в текста намери място мое предложение, което считам за изключително важно, а именно Държавите членки да имат възможност да поддържат или да въвеждат по-ниски тавани или мерки с равностоен ефект. По този начин добре функциониращите национални пазари ще се запазят и ще продължат да се развиват ефективно. "

Приети са и допълнителни мерки за прозрачност, където доставчиците на платежни услуги представят на търговците месечни извлечения с всички такси платени през съответния месец, свързани с различните видове услуги и с различните категории карти.

"Следва Комисията по икономически и парични въпроси, която е водеща по темата да гласува своя доклад в края на февруари и аз лично се надявам да вземе предвид становището на нашата Комисия, тъй като то съдържа доста добри елементи" добави Преслав Борисов.НОВИНИ

Евродепутатът от ПП ГРЕБ и ЕНП Преслав Борисов организира „Байк Тунинг Ревю”
Евродепутатът от ПП ГРЕБ и ЕНП Преслав Борисов организира „Байк Тунинг Ревю”

« Предприемачеството е стълб за икономическо развитие особено в малките населени места»
« Предприемачеството е стълб за икономическо развитие особено в малките населени места»

Победителите от конкурса за есе на посещение в Брюксел
Победителите от конкурса за есе на посещение в Брюксел

виж всички

ВИДЕО

Преслав Борисов - интервю за Добруджа ТВ