Преслав Борисов - Член на Европейския парламент

Пътна безопасност

Резултати от Европейско проучване за съня представени в Европейския Парламент

Резултати от  Европейско проучване за съня представени в Европейския Парламент

Европейската организация за изследване на съня ( ESRS ) заедно с членовете на Асамблеята на националните дружества за изследване на съня ( ANSS ) представи данните, събрани в 19 европейски страни , като част от Wake -UpProjectBus, за оценка разпространението на сънливостта зад волана . Разяснителната кампания завърши с представяне на резултатите в Европейския парламент на 15 октомври с участие на евродепутати и специалисти по проблемите на съня. 

Проучването събра 12 434 онлайн отговори от юли до септември 2013 година като данните в цялата извадка показват, че 20,5% от анкетираните са заспивали зад волана през предходните две години. Това разпространение варира между 6,1% в Хърватия и 34.7% в Холандия. Основните фактори за заспиването зад волана са продължителното шофиране, сънливост през деня и обструктивната сънна апнея. 

Сред анкетираните, които са заспивали зад волана 7% са предизвикали пътнотранспортно произшествие в резултат на заспиване. От 167 злополуки свързани със заспиване, в 13.2% от случаите има най-малко един човек, които е получил болнична помощ, а в 3,6% има поне един смъртен случай. Най-често съобщаваните причини за заспиване зад волана са били лош сън предишната вечер ( 42.5% ) и лошите навици на спане като цяло ( 34,1% ). В по-малка степен причините за заспиване зад волана са били неразположение ( 18.6% ) и продължително шофиране ( 16,2% ). Въпреки различията в честотата на заспиване зад волана между отделните страни са открити общи детерминанти за този проблем в цяла Европа. 

За Европейската организация за изследване на съня: ESRS е международна научна организация с нестопанска цел и насърчава всички аспекти относно изследвания на съня и медицината на съня . Те включват публикуването на специализираното издание Journalof Sleep Research( JSR ), организиране на научни конференции, насърчаване на обучението, образованието и разпространението на информация относно проблемите на съня.  

За Wake-UpBusProject : Wake -UpBusProject е сътрудничество между ESRS и националните дружества за изследване на съня с цел да се повиши осведомеността за ролята на сънливостта като една от основните причини за пътнотранспортни произшествия.