Преслав Борисов - Член на Европейския парламент

Преслав Борисов представи възможностите, които предлага реформираната ОСП за земеделците

Преслав Борисов представи възможностите, които предлага реформираната ОСП за земеделците

На 30-ти ноември евтодепутат Преслав Борисов (ЕНП/ГЕРБ) организира кръгла маса на тема "Предизвикателствата пред земеделския сектор в България 2014 - 2020 година" близо до Балчик. На събитието присъстваха близо 200 земеделски производители от добруджанския регион.

Евродепутат Борисов представи какви възможности дава реформираната Обща Селскостопанска Политика, след като бе гласувана в Европейския Парламент на 20-ти ноември. Той подчерта, че в периода след 2013-та година ОСП ще постави по-голям акцент върху опазването на околната среда, гарантирането на справедливо разпределение на средствата на ЕС и подпомагането на фермерите да се справят по-добре с предизвикателствата на пазара.

Целта на неговата презентация бе да информира българските земеделци за различните видове мерки, които предлага Общата Селскостопанска Политика за новия програмен период. От там нататък Министерството по земеделие трябва да реши какви насоки да предприеме при прилагането на тази политика.

В новия програмен период се предвиждат почти 5,5 милиарда евро за схемите и мерките по първи стълб, и почти 2,3 милиарда евро за мерките по втори стълб. От 2015-та година ще се прилага нова, многопластова и изключително гъвкава система за подпомагане.

Българският евродепутат окуражи земеделците да защитават правата си като се организират в асоциации, защото само с общи усилия могат да направят така, че техният глас да бъде чут и това да рефлектира на начина по който българското правителство ще приложи европейското законодателство в сферата на земеделието.

Той също така отбеляза: "за българските земеделци е от изключителна важност да знаят какви възможности предлага новата ОСП, и аз като представител на Европейския Парламент, чиято дейност е директно свързана с европейското законодателство, имам за цел да ги ингформирам за тези възможности. Чрез ОСП Европа дава избор, дава опции, дава възможности от които България трябва да се възползва и да адаптира предложените мерки спрямо ситуацията. Само когато нашите земеделци са наясно с тези възможности, ще могат да изразят своите нужди и интереси и да насочат правителството при определянето на насоките на прилагане на Общата Селскостопанска Политика."НОВИНИ

Евродепутатът от ПП ГРЕБ и ЕНП Преслав Борисов организира „Байк Тунинг Ревю”
Евродепутатът от ПП ГРЕБ и ЕНП Преслав Борисов организира „Байк Тунинг Ревю”

« Предприемачеството е стълб за икономическо развитие особено в малките населени места»
« Предприемачеството е стълб за икономическо развитие особено в малките населени места»

Победителите от конкурса за есе на посещение в Брюксел
Победителите от конкурса за есе на посещение в Брюксел

виж всички

ВИДЕО

Преслав Борисов - интервю за Добруджа ТВ